Powstał Komitet Honorowy

Dnia 4 grudnia 2007 r. został powołany do życia Komitet Honorowy Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, w skład którego weszli:

 • Przewodniczący Komitetu - Jan Rzymełka, Poseł na Sejm RP
 • Wiceprzewodniczący - Krzysztof Kornacki, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • oraz Członkowie:
 • Eugeniusz Budniok, Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club
 • Andrzej Drogoń, Dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
 • Irena Fugalewicz, Fundacja dla Śląska
 • Piotr Greiner, Dyrektor Archiwum Państwowego oddział w Katowicach
 • Jacek Piechota, były minister gospodarki
 • ks. Henryk Pyka, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach
 • Andrzej Stania, Prezydent Rudy Śląskiej
 • Lech Szaraniec, były Dyrektor Muzeum Śląskiego
 • Henryka Żabicka,Prezes Fundacji dla Śląska

progreso