Potwierdzenie rezerwacji lekcji muzealnej

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji terminu lekcji muzealnej jest przesłanie wypełnionego formularza na numer 032 700 36 10 lub e-mail: fundacjaminionejepoki@gmail.com,
nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego.

Dane zamawiającego:

1. Nazwa instytucji:
2. Adres:
3. telefon i fax:
4. e-mail:
5. Typ szkoły:
6. Klasa (np. druga licealna):
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację lekcji:

Potwierdzam zamówienie lekcji muzealnej w dniu o godz
o temacie:
Grupa liczy osób oraz  opiekunów.

Koszt lekcji 30,00 zł (za grupę).

Zobowiązuję się do pokrycia należności za zamówioną usługę, także w przypadku rezygnacji z udziału w lekcji z przyczyn niezależnych od Muzeum PRL-u.