Fundacja Minionej Epoki nagrodzona!!!

27 października w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty, 37 najaktywniejszych organizacji z 215 działających w trzecim sektorze na rzecz społeczności lokalnej zostało uhonorowanych podczas gali „Dziękujemy Pozarządowcom”. Spotkanie mające na celu podziękowanie wszystkim, którzy swoją pracę, czas i zdolności ofiarują innym, zostało zorganizowane w naszym mieście już po raz piąty.

 - Przestrzeń życia publicznego to nieustanne rozwiązywanie problemów społeczności tworzącej samorząd. To nieustanna praca i stawanie wobec nowych wyzwań i szans. Cieszą nas wszystkich sukcesy miasta, cieszy również coraz większy udział mieszkańców i ich aktywność w pracy na rzecz Rudy Śląskiej oraz troska o wspólne dobro – powiedział Prezydent Miasta Andrzej Stania.

 

nagroda

 

 

progreso